vpk interventies
Foto Verpleegkundige interventies

Controles:
Dagelijks worden bij de zorgvragers de vitale functie gecontroleerd.
Dit houd in dat je de bloeddruk meet, het aantal slagen van het hart per minuut (pols) en ook of dit regulair of irregulair is (dit houd in of de pols regelmatig of onregelmatig is, de temperatuur en de saturatie (dit is het zuurstofgehalte in het bloed).
Deze controles doe je in ieder geval 3x per dag. Maar bij veel zorgvragers moet dit vaker gebeuren. Dit word dan afgesproken door de arts.
Ook word er dagelijks gevraagd of iemand al ontlasting heeft gehad en of er een goed urineproductie is. Dit om te voorkomen dat iemand obstipatie krijgt en er op tijd ingegrepen kan worden en overvulling of ondervulling op tijd te signaleren.

Regelmatige controleren van zorgvragers:
Als (leerling)verpleegkundige op cardiologie loop je regelmatig bij zorgvragers naar binnen om te kijken hoe iemand is. Je vraagt ook regelmatig aan zorgvragers hoe ze zich voelen. Ook hou je in de gaten of de medicijnen aanslaan, of iemand zich houd aan de afspraken met de arts.

Stimuleren van zorgvragers:
Op cardiologie moeten veel zorgvragers gestimuleerd worden om bepaalde activiteiten te doen. Zoals bijvoorbeeld de verzorging. Zorgvragers kunnen vaak meer dan dat ze zelf denken. Door zorgvragers aanwijzingen te geven en het ze zelf te laten proberen krijgen ze (weer) meer vertrouwen in wat ze allemaal nog kunnen.
Ook is het belangrijk dat cardiologie zorgvragers regelmatig bewegen (indien mogelijk). Als verpleegkundige stimuleer je zorgvragers om uit bed te komen en stukjes te lopen naar het kunnen van de zorgvrager.

Tele:
Als er zorgvragers op de afdeling zijn met een onregelmatige pols/hartritme, of met een laag kalium dan moet deze zorgvrager aan de Tele. De Tele is een kastje die doormiddel van draden en geleidingsgolven het hartritme registreert. Deze registratie komt op de Intensive Care terecht, en die bellen naar de afdeling als er verandering is te zien op de monitoren. Omdat de geleidingsdraden vastzitten aan de plakkers op de zorgvragers borstkast, moeten deze plakkers 1x per dag verwisseld worden. Ook moet je aan het eind van elke dienst contact op nemen met de Intensive Care om te horen of de hartritmes zijn veranderd.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

externe links

  • www.hartstichting.nl www.becel.nl www.cardiologie.nl www.medischestartpagina.nl www.nvvc.nl

over ons...

  • wij zijn: Jeroen, Marije, Nicole & Jeleesa. alle 4 studeren wij verpleegkunde en zitten wij in het 3e jaar. deze site hebben wij gemaakt naar aanleiding van een thema opdracht op school. wij hopen dat een ieder die hier wat informatie op zoekt er wat aan zal hebben. groetjes!

Copyright 2002-2018