» operaties
HART OPERATIES

Pacemaker:

Het inbrengen van een pacemaker gebeurt in de hartcatheterisatiekamer, en is een kleine operatie onder plaatselijke verdoving. Onder uw sleutelbeen wordt een ader gezocht en via deze ader worden ťťn of twee draden naar het hart gevoerd. Daarna worden deze draden verbonden met de pacemaker welke onder de huid gelegd wordt. Vervolgens wordt de wond gehecht.

ICD:

Een implanteerbare cardioverter-defibrillator, ook wel in het Engels Implantable Cardioverter Defibrillator, afgekort ICD is een inwendige defibrillator. Dit is een apparaatje dat een hevige elektrische schok aan het hart kan geven in het geval van een levensbedreigende hartritmestoornis. De patiŽnt krijgt de schok, anders dan bij een defibrillatie van buiten, nu van binnenuit toegediend.

Cardio verzie:
Cardioversie is in de cardiologie een ingreep met het doel een hart dat in een gestoord ritme klopt, in sinusritme te laten kloppen, wat de normale toestand is. Het gestoorde ritme is meestal, maar niet altijd, boezemfibrilleren. Hiervoor bestaan verschillende methoden, met name chemische en elektrische cardioversie.
Bij chemische cardioversie wordt onder bewaking van het ECG een geneesmiddel intraveneus toegediend.
Bij elektrische cardioversie wordt de patiŽnt kortdurend onder narcose gebracht waarna getracht wordt door een elektrische schok (soortgelijk aan die van een defibrillator) het ritme te herstellen, bij uitblijven van succes worden een aantal pogingen gedaan met toenemende elektrische energie.
Ptca:

Percutane Transluminale Coronair Angioplastiek, meestal afgekort tot PTCA of ook wel dotteren genoemd is het oprekken van een vernauwing (stenose) in een bloedvat van het hart door er een ballonnetje in te brengen en dat met grote druk op te blazen. Vaak wordt daarbij tevens een zgn. stent geplaatst, een (meestal) stalen veertje met een bepaalde vorm dat in opgevouwen toestand wordt ingebracht maar zich bij het opblazen van de ballon ontplooit en dan zijn vorm vasthoudt, waardoor weer dichtklappen van het vat wordt tegengewerkt. Dit heeft weer andere problemen doen ontstaan, zoals het ontstaan van bloedstolsels op het lichaamsvreemde materiaal van de stent zelf en het dichtslibben van het vat net naast de geplaatste stent, maar de laatste jaren zijn er op dit gebied wel belangrijke vorderingen gemaakt, zowel met betrekking tot het materiaal van de stent als de preventie van stolselvorming

Cabg:
Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), ook wel bypass- of omleidingsoperatie genoemd is het opheffen van (de gevolgen van) een vernauwing (stenose) in een kransslagader door er een verbinding omheen te maken. Hiervoor kan worden gebruikgemaakt van verschillende technieken, waarvan de veneuze graft en de linker arteria thoracica interna (in het jargon meestal 'lima', left internal mammary artery genoemd), de belangrijkste zijn.
In het eerste geval wordt een ader (geen slagader) uit een been genomen en vanaf een gemaakte opening in de aorta naar een opening na de vernauwing aangelegd, zodat het bloed 'omloopt'; in het tweede geval wordt een slagader die aan de binnenzijde van de borstwand loopt aangesloten op de kransslagader, na de vernauwing.
Vaak is er meer dan 1 vernauwing aanwezig en worden er meer vaten behandeld met een of beide technieken. Over het algemeen komt een CABG in aanmerking als er veel of ernstige stenosen (vernauwingen) bestaan die niet goed te dotteren zijn. Soms is het proces echter zover voortgeschreden dat op de ernstig vernauwde bloedvaten geen goede aansluiting meer te maken is. Dan zijn er nog maar weinig behandelopties, alleen medicamenteus.
Het verrichten van een bypassoperatie aan het hart heeft nauwelijks gevolgen voor de levensverwachting van de patiŽnt, behalve in een paar zeer ernstige gevallen: een stenose van de hoofdstam van de linker coronairarterie en vernauwingen in drie belangrijke arteriŽn tegelijk. Deze mensen worden dan ook altijd met voorrang geopereerd. In de andere gevallen treedt wel vaak enige klachtenverlichting op. Met name bij patiŽnten die blijven roken is het effect zo gering, dat men zich kan afvragen of een ingreep voor deze groep eigenlijk wel zinvol is.
Dit hard aangetoonde gegeven staat in vrij schrille tegenstelling tot de verwachting van veel hartpatiŽnten, die vaak het idee hebben dat ze in acuut levensgevaar verkeren en dat dat na de operatie over zal zijn. Over wachttijden voor een bypass-operatie ontstaat dan ook in de politiek wel eens commotie. Enkele decennia geleden werd er zelfs een luchtbrug ingesteld naar de Amerikaans stad Houston waar een beroemde hartchirurg, Denton Cooley, Nederlandse hartpatiŽnten opereerde die hier te lang op een wachtlijst stonden. Een aanzienlijk aantal van hen liep daar overigens het op termijn zeer schadelijke hepatitis C virus op.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

externe links

  • www.hartstichting.nl www.becel.nl www.cardiologie.nl www.medischestartpagina.nl www.nvvc.nl

over ons...

  • wij zijn: Jeroen, Marije, Nicole & Jeleesa. alle 4 studeren wij verpleegkunde en zitten wij in het 3e jaar. deze site hebben wij gemaakt naar aanleiding van een thema opdracht op school. wij hopen dat een ieder die hier wat informatie op zoekt er wat aan zal hebben. groetjes!

Copyright 2002-2019